varda jobservice

Varda Jobservice er ikke ”bare” et selvstændigt jobcenter, hvor du kan få hjælp til alt omkring førtidspension, sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp, fleksjob og ressourceforløb. Varda Jobservice tilbyder også socialfaglig bistand og konsulentarbejde hos kommuner, forsikringsselskaber og andre private virksomheder. En af Varda Jobservices skarpeste kompetencer inden for konsulentarbejde er LEAN. Hos Varda Jobservice betyder LEAN, at arbejde med kulturforandring. Endnu mere konkret er LEAN som arbejdsform, når man som organisation står sammen om at udføre en opgave.

Hvad er LEAN for Varda Jobservice?

For Varda Jobservice handler LEAN om meget mere end blot at komme ned i antallet på medarbejdere ved at effektivisere, og derved spare penge. Hos Varda Jobservice handler LEAN om, at indarbejde LEAN-processen i hele virksomheden, så hele organisationen effektiviserer i fællesskab. Kodeordet til god kulturforandring er blandt andet, at starte i toppen hos ledelsen. Sådan arbejder Varda Jobservice med LEAN, for netop at hjælpe den enkelte virksomhed med at fjerne overflødigt arbejde, så det er muligt at nå de mål, man som organisation har sat sig, gennem mindst muligt arbejde.

Du kan følge Varda Jobservice på LinkedIn, Twitter og deres blog.